Jeśli jesteś właścicielem tej strony, możesz wyłączyć reklamę poniżej zmieniając pakiet na PRO lub VIP w panelu naszego hostingu już od 4zł!
Strony WWWSerwery VPSDomenyHostingDarmowy Hosting CBA.pl
Jeśli jesteś właścicielem tej strony, możesz wyłączyć reklamę poniżej zmieniając pakiet na PRO lub VIP w panelu naszego hostingu już od 4zł!
Strony WWWSerwery VPSDomenyHostingDarmowy Hosting CBA.pl
Jeśli jesteś właścicielem tej strony, możesz wyłączyć reklamę poniżej zmieniając pakiet na PRO lub VIP w panelu naszego hostingu już od 4zł!
Strony WWWSerwery VPSDomenyHostingDarmowy Hosting CBA.pl

Na terenie gminy Bielany (sołectwa Wojewódki Górne, Wojewódki Dolne, Brodacze) oraz gminy Sokołów Podlaski (sołectwo Dziegietnia) ma powstać farma wiatrowa. Składać się będzie ostatecznie z 11 turbin wiatrowych, łączna moc przyłączeniowa ma wynieść 26,400 MW lub 27,500 MW.

Zgodę na przyłączenie wydano 19.10.2009 roku, natomiast umowę podpisano 17.12.2009 roku. Dostarczanie energii elektrycznej do sieci rozpocząć się ma 31.12.2015.

Pełny wykaz miejsca w których znajdą się farmy wiatrowe na stronie: www.warszawa.pgedystrybucja.pl.

Wszystkie informacje poniżej dostępne są do pobrania z oryginalnych dokumentów w dziale DOKUMENTY DO POBRANIA.


Poniżej znajdują się wybrane najciekawsze fragmenty z dokumentacji Farmy Wiatrowej w gminie Bielany.
Akapity w większości nie są ze sobą powiązane jednak podane jest źródło z którego pochodzi dany fragment.


Z dokumentacji dostępnej, dla każdego mieszkańca, w Urzędzie Gminy Bielany dowiedzieć się można ciekawych informacji na temat planowanej farmy wiatrowej.

Na terenie farmy wiatrowej stanie 11 elektrowni wiatrowych. Zainstalowane mają być jedne z trzech turbin: Nordex N117 o mocy 2,4 MW; Fuhrlander 2,5 MW lub Vestas 2,6 MW.

Jak podano w karcie informacyjnej turbiny produkować będą energię elektryczną przy prędkości od 3 m/s (10,8 km/h) do 20 m/s (72 km/h).

Przesył wytworzonej energii elektrycznej nastąpi przy pomocy sieci kablowej do projektowanej w I etapie stacji
transformatorowej 15 KV/110 o mocy 40 MVA – GPZ, a następnie do sieci energetycznej.

Jak podano w karcie informacyjne: "Niezależnie od wybranego wariantu technologicznego zastosowane siłownie wiatrowe będą fabrycznie nowe i reprezentowały będą najnowszą stosowaną w tej branży technologię."
Po tym można się spodziewać, że nie będa to turbiny używane wcześniej w innych elektrowniach wiatrowych np. Niemieckich, a które już tam uważane są za stare i nie spełniające norm, np. w poprzez wytwarzania zdbut dużej ilości zanieczyszczeń w postacji hałasu.

Do każdej elektrowni wiatrowej doprowadzona będzie droga.

Elektrownie usytuowane będą na następujących działkach jak w tabeli poniżej:

L.p. Obiekt Nr działki Obręb Uwagi
Gmina Bielany
1. W1 – elektrownia wiatrowa 512

Wojewódki Dolne

rzeczywisty obręb
Wojewódki Górne

Rezygnacja z budowy
Powierzchnia działki:

512 -
2. W2 – elektrownia wiatrowa 325

Wojewódki Dolne

rzeczywisty obręb
Wojewódki Górne

Powierzchnia działki:
325 -
3. W3 – elektrownia wiatrowa 307 Wojewódki Górne Powierzchnia działki:
307 -
4. W4 – elektrownia wiatrowa 275 Wojewódki Górne Powierzchnia działki:
275 -
5. W5 – elektrownia wiatrowa 587 Wojewódki Dolne Rezygnacja z budowy
Powierzchnia działki:

587 -
6. W6 – elektrownia wiatrowa 19 i 22 Wojewódki Górne Rezygnacja z budowy
Powierzchnia działki:

19 -
22 -
7. W7 – elektrownia wiatrowa 587 Wojewódki Dolne Powierzchnia działki:
587 -
8. W8 – elektrownia wiatrowa 46/2

Wojewódki Dolne

rzeczywisty obręb
Żanecin

Powierzchnia działki:
46/2 -

9. W9 – elektrownia wiatrowa 115 Wojewódki Górne Rezygnacja z budowy
Powierzchnia działki:

115 -
10. W10 – elektrownia wiatrowa 176 Wojewódki Górne Rezygnacja z budowy
Powierzchnia działki:

176 -
11. W11 – elektrownia wiatrowa 89 Brodacze Powierzchnia działki:
89 -
12. W12 – elektrownia wiatrowa 146 Brodacze Rezygnacja z budowy
Powierzchnia działki:

146 -
13. W13 – elektrownia wiatrowa 65/2 Brodacze Powierzchnia działki:
65/2 - 42136 m2
14. W14 – elektrownia wiatrowa 73 Brodacze Powierzchnia działki:
73 - 30907 m2
15. GPZ (główny punkt zasilający) 351 Wojewódki Górne Powierzchnia działki:
351 - 9416 m2
Gmina Sokołów Podlaski
16. W15 – elektrownia wiatrowa 58/2

Dziegietnia Kolonia

rzeczywisty obręb
Dziegietnia

Powierzchnia działki:
58/2 - 23244 m2
17. W16 – elektrownia wiatrowa 34

Dziegietnia Kolonia

rzeczywisty obręb
Dziegietnia

Powierzchnia działki:
34 - 89200 m2
18. W17 – elektrownia wiatrowa 157 i 158 Dziegietnia Kolonia Powierzchnia działki:
157 - 7800 m2
158 - 8270 m2

Elektrownia wiatrowa W8 w dokumentacji podane jest, że znajduje się na terenie obrębu Wojewódki Dolne, jednak na mapach działka ta jest już na terenie gminy Sokołów Podlaski obrębu Żanecin.

Co dziwne, na mapie inwestora z zaznaczonymi elektrowniami wiatrowymi W8 usytuowane jest na działce oznaczonej nr 39-46/2, gdzie pierwsza liczba 39 oznacza obręb Żanecin. Podobnie W2 usytuowane jest na działce oznaczonej nr 29-325 oraz W1 na działce nr 29-512, gdzie pierwsza liczba 29 oznacza obręb Wojewódki Górne.

Wojewódki Dolne oznaczone są numerem 28, Wojewódki Górne numerem 29, Dziegietnia Kolonia numerem 10, Dziegietnia numerem 11, Brodacze numer 6 a Żanecin numer 39.

Zgodnie z powyższymi oznaczeniami i z informacjami z mapy usytuowania wiatraków wynika, że:

W17 obręb nr 11, W16 obręb nr 10, W15 obręb nr 10, GPZ nr 29, W14 nr 6, W13 nr 6, W12 nr 6, W11 nr 6, W10 nr 29, W9 nr 29, W8 nr 39, W7 nr 28, W6 nr 29, W5 nr 28, W4 nr 29, W3 nr 29, W2 nr 29, W1 nr 29.

Tabelka znajduje się w dokumencie "Karta informacyjne - FARMA WIATROWA BIELANY" na str. 6 oraz w "Raporcie OOS Bielany maj 2012" na str. 22.

Powierzchnia fundamentów pod każdą z siłowni to około 440 m2.Fundament znajdował się będzie pod ziemią. Część naziemna upodstawy będzie miała kształt koła o średnicy ok. 5 m.

Projektowana instalacja składała się będzie z 11 wież elektrowni wiatrowych wraz z zamontowanymi na nich siłowniami jednego z trzech wyżej opisanych producentów i modeli.

- Wysokość wieży: w zależności od wybranego wariantu inwestycyjnego od 90 do 120 m (n.p.t.).
- Całkowita maksymalna wysokość przy wzniesionym śmigle w zależności od wybranego wariantu inwestycyjnego od 135 m do 190 m (n.p.t.).
- Rozpiętość śmigieł w zależności od wybranego wariantu inwestycyjnego od 90 do 120 m (n.p.t.).

Od strony 13 Karty Informacyjnej przeczytać można krótką charakterystykę turbin.

Negatywnym skutkiem zainstalowania elektrowni wiatrowych mogą powodować niekorzystne oddziaływania na środowisko, w szczególności związane ze śmiertelnością ptaków, wytwarzaniem hałasu i migotaniem cieni. (str. 16 Karty Informacyjnej)

Źródłem hałasu emitowanego z farmy wiatrowej do środowiska będzie praca rotora i śmigieł wiatraków powodująca
emisję energii akustycznej do otoczenia. Jest to źródło o duSej mocy akustycznej (zgodnie z danymi katalogowymi
producentów rozpatrywanych do zastosowania turbin będą to wartości od 104 do 107 dB). (str. 20 karty Informacyjnej)


Podstawowe parametry techniczne projektowanej elektrowni wiatrowej: (RAPORT OOS Bielany maj 2012 str. 27)
• moc wyjściowa – 2400 kW,
• napięcie – 660 V,
• wysokość wieSy elektrowni – 91,00 m n.p.t.,
• wysokość maksymalna wraz z łopatami – poniSej 150,00 m n.p.t.,
• średnica łopat – 116,80 m,
• powierzchnia omiatania – 10715 m2,
• liczba łopat – 3,
• system hamulcowy: trzy niezaleSne systemy hamulcowe dla kaSdej z łopat, dodatkowy hamulec tarczowy,
• wysokość piasty – 100 m,
• generator: asynchroniczny z częściowym konwerterem częstotliwości,
• startowa prędkość wiatru – 3 m/s,
• nominalna prędkość wiatru – 12,5 m/s,
• wyłączeniowa prędkość wiatru – 20 m/s.


- kabli energetycznych i telekomunikacyjnych łączących poszczególne elektrownie wiatrowe z GPZ oraz kabla
przyłączeniowego łączącego GPZ z siecią przesyłową. Wszystkie kable poprowadzone zostaną na głębokości ok. 1 m
pod powierzchnią terenu. (Załącznik 8)


Orientacyjny czas realizacji inwestycji wyniesie od 16 do 24 miesięcy.


Przewidywany czas eksploatacji analizowanej elektrowni wiatrowej wyniesie od 25 do 30 lat. Zakłada się, że
uciążliwość przedsięwzięcia w fazie likwidacji będzie analogiczna do etapu budowy, z tą różnicą, że kolejność prac
będzie względnie odwrotna. Być może elementy posadowione w gruncie pozostaną na swoim miejscu i posłużą do montażu kolejnej generacji elektrowni wiatrowych. W przypadku zaistnienia konieczności rozbiórki projektowanej instalacji wpływ fazy likwidacji na środowisko będzie zbliżony do oddziaływania na poszczególne komponenty środowiska podczas budowy. Największą uciążliwość dla środowiska będą zatem stanowić:
· hałas spowodowany pracą sprzętu mechanicznego,
· powstawanie odpadów z likwidowanych obiektów,
· zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego spalinami pojazdów mechanicznych oraz pylenie w trakcie
rozbiórki. (RAPORT OOS Bielany maj 2012 str. 35)

Odległości najbliższej zabudowy chronionej akustycznie względem projektowanych elektrowni wiatrowych prezentuje tabela:(RAPORT OOS Bielany maj 2012 str. 63)

Wyniki obliczeń poziomów hałasu na etapie eksploatacji - pora dzienna i nocna prezentuje Tabela 8. (RAPORT OOS Bielany maj 2012 str. 65)


Turbiny Nordex N117 mają w typowych lokalizacjach wewnątrz lądu pracować z efektywnością na poziomie 40%, a
więc w ciągu roku będą pracowały przez 3500 godzin z mocą nominalną. Daje to przy zakładanej mocy projektowanych elektrowni wiatrowych następującą produkcję energii elektrycznej w ciągu roku: 16 szt. elektrowni wiatrowych x 2,4 MW x 3500 h pracy z mocą nominalną = 134,40 GW (RAPORT OOS Bielany maj 2012 str. 91)


W celu weryfikacji prognoz w okresie 5 lat od momentu uruchomienia elektrowni wiatrowej należy wykonać monitoring porealizacyjny.


Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież

2023  Wojewódki Górne   globbers joomla templates